Zaterdag, 6 april 2024, was de uitreiking van het predikaat Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat. Hiervoor moest scHoofddorp aan een aantal voorwaarden voldoen.

Enige punten waren:

  • Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), die ook een korte opleiding hiervoor moest volgens. Onze VCP is Wim van der Schoor
  • Het aanvragen van gratis VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) mogelijk maken.
    Hier heeft Loek Verwindt als secretaris veel tijd ingestoken
  • De VOG's daadwerkelijk aanvragen
  • Het Huishoudelijk Reglement (HHR) diende een aantal passages m.b.t. veilig sporten bevatten, ik heb het HHR mede hierop aangepast.
    Op de ALV in september moet het HHR worden goedgekeurd.
  • De website moest aangepast worden. Ook dit is door mij gedaan.
  • Enige documenten op de website moesten aangepast worden, dit heeft Linda gedaan.

Kortom heel wat werk, maar het is ons gelukt en afgelopen zaterdag mocht ik scHoofddorp bij de uitreiking vertegenwoordigen.
Er waren 7 verenigingen, zijnde 12 personen die uitgenodigd waren.
De 2 betrokken medewerkers van de gemeente, een fotografe en natuurlijk de wethouder van Sport en Welzijn, mevrouw Sedee. 

De meeting werd geopend met een speech door mevrouw Sedee.


Waarna alle verenigingen stuk voor stuk naar voren geroepen werden voor ontvangst van de bescheiden en een bloemetje. 

Tenslotte werd buiten een aantal groepsfoto's genomen.

 

Voor alle leuke foto's klik hier.